Polityka prywatności

Polityka prywatności obowiązuje od 28 listopada 2020.

Typerlandia – dalej zwana jako my lub nasz – obsługuje stronę internetową https://typerlandia.pl – dalej zwaną usługą.

Ta strona zawiera informacje na temat naszej polityki zbierania, używania i ujawniania danych osobowych pozyskanych podczas korzystania z naszych usług oraz decyzji powiązanych z tymi danymi. Polityka Prywatności Typerlandii zasilana jest przez FreePrivacyPolicy.com.

Używamy Twoich danych aby dostarczać i ulepszać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na zbieranie i używanie informacji zgodnie z tą polityką. Terminy użyte w tej Polityce Prywatności mają takie same znaczenie jak w Zasadach i Warunkach dostępnych na https://typerlandia.pl, chyba że zostało to inaczej zdefiniowane.

Zbieranie i używanie informacji

Zbieramy wiele różnych rodzajów informacji do różnych celów aby dostarczać Tobie nasze usługi, oraz je ulepszać. Najprościej, na tym polega polityka prywatności.

Rodzaje zbieranych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszych usług możemy Cię poprosić o podanie nam konkretnych danych osobowych, których możemy użyć w celu skontaktowania się bądź identyfikacji. Te dane mogą zawierać, aczkolwiek nie są ograniczone do:

 • Adres email
 • Ciasteczka i dane użytkowania

Używanie danych

Możemy również zbierać informacje na temat tego w jaki sposób usługi są użytkowane – Dane Użytkowania. Te dane mogą zawierać rzeczy takie jak adres IP Twojego komputera, rodzaj przeglądarki internetowej, wersja przeglądarki internetowej, odwiedzane przez Ciebie strony naszych usług, czas oraz data odwiedzin, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń oraz inne dane diagnostyczne.

Dane śledzenia oraz plików ciasteczek

Używamy ciasteczek oraz innych technologii śledzących aby śledzić aktywność na naszych usługach i zbierać konkretne informacje.

Ciasteczka są plikami z małą ilością danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Ciasteczka są wysyłane przez stronę internetową do twojej przeglądarki i są przechowywane na twoim urządzeniu. Inne użyte technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki oraz skrypty do zbierania i śledzenia informacji, oraz do ulepszania i analizowania naszych usług.

Możesz nakazać swojej przeglądarce aby odrzucała wszelkie ciasteczka bądź ustalić kiedy ciasteczka są przesyłane. Aczkolwiek, jeżeli nie akceptujesz ciasteczek, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszych usług.

Przykłady używanych przez nas ciasteczek:

 • Ciasteczka sesji. Używamy ciasteczek sesji do operowania naszymi usługami.
 • Ciasteczka preferencji. Używamy ciasteczek preferencji, aby zapamiętywać twoje preferencje i inne ustawienia.
 • Ciasteczka bezpieczeństwa. Używamy ciasteczek bezpieczeństwa w celach bezpieczeństwa.

Użycie danych

Typerlandia używa zebranych danych w różnych celach:

 • Dostarczanie i informowanie o usługach
 • Informowanie Ciebie o zmianach w naszych usługach
 • Zezwolenie Ci na korzystanie z interaktywnych funkcji naszych usług kiedy tego zechcesz
 • Zapewnienie obsługi i wsparcia klienta
 • Uzyskanie analizy lub cennych informacji, abyśmy mogli ulepszać nasze usługi
 • Kontrolowanie użytkowania naszych usług
 • W celu wykrywania, zapobiegania i zajmowania się problemami technicznymi

Transfer danych

Typerlandia podejmie wszelkie niezbędne kroki aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych i ich traktowanie zgodnie z tą Polityką Prywatności, oraz, że nie nastąpi żaden transfer Twoich danych osobowych do innej organizacji lub kraju, chyba że znajdują się tam odpowiednie środki kontroli zapewniające bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnienie danych

Wymogi prawne

Typerlandia może ujawnić Twoje dane osobowe, w dobrej wierze iż taka czynność jest wymagana:

 • Aby przestrzegać obowiązków wynikających z prawa
 • W celu ochrony praw lub własności Typerlandii
 • Powstrzymanie bądź zbadanie potencjalnego wykroczenia powiązanego z korzystaniem z usług
 • Dla bezpieczeństwa osobistego użytkowników usług lub społeczeństwa
 • W celu ochrony przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj o tym iż żadna metoda przenoszenia danych przez internet bądź nośnik elektroniczny nie jest w 100% bezpieczna. Podczas gdy dążymy do używania komercyjnie dopuszczalnych środków w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy gwarantować ich pełnego bezpieczeństwa.

Usługodawcy

Możemy zatrudniać strony trzecie, w tym firmy bądź osoby fizyczne do ułatwiania naszych usług, zwanych dalej usługodawcami, aby udostępniali usługi w naszym imieniu, zapewniali inne usługi powiązane z naszymi usługami, bądź do pomocy przy analizowaniu jak nasze usługi są używane.

Te strony trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych tylko do wykonywania wyżej wymienionych zadań w naszym imieniu, oraz mają zakaz ujawniania bądź używania ich w innym celu.

Analityka

Możemy używać Usługodawców stron trzecich aby monitorować i analizować użytkowanie naszych usług.

 • Google Analytics jest usługą analityki internetowej oferowaną przez Google, która śledzi i raportuje ruch na stronie internetowej. Google używa zgromadzonych danych aby śledzić i monitorować używanie naszych usług. Te dane są współdzielone z innymi usługami Google. Google może używać tych danych aby personalizować reklamy w ich własnych sieciach reklamowych.

Możesz zrezygnować z przesyłania swojej aktywności na naszej usłudze do Google Analytics poprzez zainstalowanie specjalnego rozszerzenia przeglądarki. Rozszerzenie to zapobiega współdzieleniu informacji na temat wizyt z Google Analytics.

Aby dowiedzieć się więcej na temat praktyk dotyczących prywatności Google proszę odwiedzić stronę Polityki Prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Linki do innych stron

Nasze usługi może zawierać linki prowadzące do innych stron, które nie są operowane przez nas. Jeżeli klikniesz w jakikolwiek link stron trzecich, zostaniesz przekierowany do ich stron internetowych. Radzimy sprawdzać Politykę Prywatności każdej strony jaką odwiedzasz.

Nie mamy żadnej kontroli nad innymi usługami oraz nie bierzemy odpowiedzialności za ich zawartość, politykę prywatności bądź praktyki jakichkolwiek stron trzecich bądź usług.

Prywatność dzieci

Nasze usługi nie są skierowane do osób będących poniżej 18 roku życia – dzieci.

Nie pozyskujemy świadomie danych osobowych od osób będących poniżej 18 roku życia. Jeżeli jesteś rodzicem bądź opiekunem i podejrzewasz, że Twoje dziecko podało nam swoje dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeżeli dowiemy się o tym iż pozyskaliśmy dane osobowe od dzieci bez zgody rodziców, podejmiemy odpowiednie kroki, aby pozbyć się tej informacji z naszych serwerów.

Zmiany polityki prywatności

Możemy aktualizować naszą Politykę Prywatności od czasu do czasu. Będziemy Cię informować o jakichkolwiek zmianach poprzez wstawienie nowej Polityki Prywatności na tej stronie.

Poinformujemy Cię za pomocą emailu i/lub poprzez widoczne ogłoszenie na naszej usłudze przed wprowadzeniem w życie zmian, oraz zaktualizujemy datę „wejścia w życie” na początku tej Polityki Prywatności.

Sugerujemy sprawdzać tą Politykę Prywatności od czasu do czasu. Zmiany wchodzą w życie z momentem wstawienia ich na tą stronę.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie tej Polityki Prywatności, proszę się z nami skontaktować.

Odwiedzając tą stronę na naszej stronie internetowej: https://typerlandia.pl/contact

Usługi zewnętrzne

keyCAPTCHA
Ta strona używa CAPTCHA w celu sprawdzenia, że osobą wykonującą określone czynności jest człowiek a nie robot. Dostawca CAPTCHA może ustawić plik cookie sesji i uzyskać informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu uzyskującym dostęp do tej witryny.
Polityka prywatności

Twoje prawa

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

Zarządzanie plikami cookies w praktyce

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania. Bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:


Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzianości za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z ekmentów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.

Aktualne promocje

Zakład bez ryzyka – CASHBACK do 600 PLN (podlega tylko jednokrotnemu obrotowi!) Użyj kodu TYPERLANDIA

Zakład bez ryzyka do 550PLN, BOOST kursu na najważniejsze wydarzenia. Użyj kodu TYPERLANDIA

https://ewinner.typerlandia.pl

Zakład bez ryzyka do 155PLN ze zwrotem na konto główne. Użyj kodu TYPERLANDIA

Bonus do 1500 PLN, darmowy zakład bez depozytu do 35 PLN

Do 2000 PLN bonusu

Dołącz do społeczności, zostań patronem!

Wesprzyj projekt Typerlandii
i dołącz do eksksluzywnej grupy premium
na Telegramie. Sesje live, value bety,
czy cotygodniowe konkursy!
Jednorazowe dołączenie do członkowstwa
da Ci dostęp do grupy na zawsze!

37

patronów

Zainteresowany?

Śpiesz się! Gdy dołączysz szybciej, będziesz miał
większe szanse w weekendowych losowaniach!